700 miljarder dollar i sjön?

Äntligen verkar USA´s krispaket vara klart, det blir först 350 miljader dollar och sedan 350 miljarder dollar till i utrymme för den amerikanska finansministern att frälsa de amerikanska finansdistrikten på andra sidan atlanten. Det är bara detaljerna i krispaketet som skall finslipas.

Krispaketet på 700 miljarder dollar blir cirka 15 tusen svenska kronor per amerikansk invånare. För att ställa det i proportion till den svenska statsekonomin så kan vi konstatera att den svenska statsskulden uppgår till cirka 108 tusen svenska kronor per invånare, om man skulle öka på statsskulden med 15 tusen svenska kronor per invånare så skulle statsskulden öka från 1′000 miljarder kronor till 1′138 miljarder kronor. Jag tror inte att en sådan ökning av den svenska statsskulden skulle ha accepteras av det svenska folket.

Vår svenska finansminister har uttalats sig om att vi inte kommer att ösa några pengar på våra banker om inte den svenska staten får ett ägande genom det, klokt tycker jag, för hur kan vi annars få igen några pengar.

Jag känner med det amerikanska folket och förstår det missnöje som finns där då de kanske inte får tillbakas något av detta miljardregn. Obama har krävt att det amerikanska folket skall få något tillbakas och det hoppas jag verkligen de får.

Tiden får väl utvisa om de 700 miljarder dollar räcker, jag tror det kanske räcker till att rädda finanssektorn, men jag tror inte att det räcker till att rädda världen undan en djup lågkonjunktur.

Artiklar; DN, SvD, Aftonbladet, Affärsvärlden