Avstämning referensportfölj 080731

Sju månader har gått sedan jag presenterade en referensportfölj.

Så här ser värdeförändringen i tkr ut tom 080731:

Hakon -16, Astra +3, Ericsson -5, BEF -9, Afrikafond -5, Tricorona 0, Kassan (pga utdelningar) +2. Totalt en värdenedgång på 30 tkr, med ursprungsinvesteringen på 200 tkr ger det en värdenedgång på 15% (stockholmsbörsen -21%).

Jag är hoppfull inför hösten och funderar på att belåna portföljen lite, är bla sugen på Löparn-husade PVE.