Direktavkastning från aktier

Jag vill kalla det myten om direktavkastning. Jag har sett ett flertal som skriver om det på internet, och jag har hört många i min omgivning tala om det, alltså om vikten att investera i bolag med en hög direktavkastning. Men tyvärr, att placera i aktier är inte så enkelt att bara räkna ut direktavkastning för att sedan få en hög totalavkastning. Det finns inga belägg för att en hög direktavkastning leder till en hög totalavkastning på sitt aktieinnehav, alltså är direktavkastningen ingen bättre indikator på totalavkastningen än vad pilkastning på börsidorna är.

Sett till hela börsen så utgör direktavkastningens en betydande del av totalavkastningen och det ska man självklart inte bortse från.

Jag refererar främst till E, Hjalmarsson´s undersökning “On the predictability of global stock returns” från 2004 och till Larsson och Waak´s undersökning Analys av stockholmsbörsens totalavkastning från 2006.