Elände, elände och elände + lite hopp

Enligt min mening har börsen en fortsatt långsiktig nedåtgående trend, den sista tiden har dock börsen rört sig sidledes. Framtiden känns mycket osäker och världsekonomin har blivit mycket sämre än jag någonsin kunde ana. Vad kommer att hända när orderböckerna blir riktigt tomma och företagens finansiella reserver än hårdare ansatta? Än om mycket elände är redan är inprisat i aktiekurserna så finns risken för stora nedgångar även under 2009.

Tur är väl att hoppet är det sista som överger en, så jag lever på hoppet idag, inte så mycket för min egen skull utan mest för mina medmänniskors skull.

Svd, Afv