Ica och Felix i ketchupkrig

Man kan likna tomatdrabbningen med ett psykologiskt krig med Goliat mot Goliat.

Giganternas kamp om tomaterna på kolonialhyllorna

Giganternas kamp om tomaterna på kolonialhyllorna

Tyvärr får Ica av någon anledning nästan alltid ta skit för hur de aggerar och i den här frågan är det väldigt oförtjänt. Det har tidigare diskuterats att man av etiska skäl inte ska pressa mindre leverantörer för hårt vilket Ica tidigare gjort men slutat med det mot bakgrund av allmänhetens reaktioner. Här tycker jag det är en helt annan sak när de sätter hårt mot hårt gentemot en leverantör som har ugnefär 50% av ketchupmarknaden. Vidare tycker jag att ketchupkriget är en viktig symbolisk fråga för hur Ica väljer att driva sin verksamhet, de gör vad de kan för sina kunder. Att detta skulle vara ett PR-jippo tror jag inte på utan de värnar om kunderna genom att se till att deras leverantörer inte tjäna för mycket på slutkonsumentens bekostnad. Jag kan med egen erfarenhet också säga att Ica själva är väldigt noggran med sina egna kostnader då jag varit med om en omorganisation som ledde till att min tjänst försvann och jag tvingades att sluta. Sista ledet, dvs Ica handlaren tjänar inte mer än andra företagare, det kan däremot inte Ica styra något över, men jag skulle tro att det gärna hade gjort det. Slutkonsumenten märker av en besparing i första ledet betydligt mer än i sista ledet pga multipeln i mellanleden.

Ur tomathistorien kanske man också kan man också dra lite slutsatser om aktien Hakon Invest som har sitt huvudinnehav i Ica. Ica har av någon anledning fått ta på sig skurkhatten än vad det gäller vilket naturligtvis inte kommer att gynna dem. Ica tar dessutom på sig rollen att gå väldigt långt för att värna om sina kunder och slå ett slag för Sveriges matpriser. Jag tror att Ica kommer att vinna på sin strategi i längden men att det kommer att gå ganska långsamt. Jag är därför rädd att aktien i fortsättningen kommer att gå i sidledes ett antal år framöver så min uppfattning är att avvakta köp.

Återstår att se om vi får se Felix ketchup på hyllorna eller om det blir något annat!