Kategori: Aktier

Den svarta jorden

Black Earth Farming har fallit kraftigt i värde den senaste tiden, och det är nog främst pga risken för förändringar i det politiska läget. Spannmålspriserna har förvisso också gått ned men BEF beräknas få rekordskördar som kompenserar detta. Jag ser inte någon större negativa förändring i förutsättningarna för BEF sedan introduktionen på börsen i december, förutom kanske det almänna börsklimatet. Däremot ser jag i stjärnorna en fortsatt överhettad matmarknad med bland annat fokus på spannmål. Det finns många förklaringar till kommande rusande matpriser, för att nämna några bidragande orsaker, befolkningsökningen, snabbt förbättrad levnadsstandard i asien, ökad efterfrågan av ekologiska produkter. Förutsättningarna för framtida höga spanmålspriser har förvisso inte förändrats nämnvärt men tron har i varje fall bekräftats lika mycket det sista halvåret som det politiska läget för BEF har förändrats negativ. Jag tror korrigeringen från högre kursnivåer nu är avklarad så det är snarare köpläge än säljläge i aktien, den försiktige avvaktar kommande utveckling, jag lämnar i varje fall referensportföljen oförändrad avseende BEF.