Kronförsvagning bra eller dåligt?

Kronon har den senaste tiden försvagats gentemot $ och Euro (tagnentbordet har av någon kostig anledning inte Euro-tecknet). Dollarn har gått upp från 6,50 till 7,00 och Euron från 9,45 till 9,75 på en månad.

För exportföretagen är en kronförsvagning gynnsamt eftersom de som exporterar får mer betalt i kronor på samma försäljningspris i dollar. Detta kan bland annat gynna arbetsmarknaden hos våra svenska exportföretag. Baksidan är att importerade varor blir dyrare vilket tyvärr kan komma att blåsa upp inflationen vilket leder till mindre chans till räntesänkningar.

Jag anser att fördelarna och nackdelarna tar ut varandra vid både kronförstärkning och kronförsvagning, det bästa för alla parter skulle vara en jämn och stabil kronkurs, men den fasta växelkursen övergav vi som bekant vid den svenska finanskrisen 1992 och kronan försvagades då direkt med 30%. Någon fast växelkurs är idag heller inte aktuellt.

Tidningsartiklar:
Svd: Kronans svacka bra för tillväxten
Affärsvärlden: Dollarn över sju kronor