Peakwater

Som peakoil fast mindre svart. I framtiden kommer nog inte bara det svarta guldet att bli en bristvara utan även det goda vattnet som idag flödar fritt ur både vattenkran, ducshmunstycke och toalett. Oljeberoendet kommer nog att lösa sig, än om det kommer att krävas stora ansträningar med gigantiska investeringar för främst staten. Ja, jag tror staten kommer att måste ta stora initiala investeringar när övergång sker till en alternativ energikälla som nog inte ens är tilltänkt idag. Värre är det med vattnet, om det känns långsökt att hitta en alternativ lösning på drivmedel, då känns det än mer långsökt att hitta ett alternativ till vattnet, rent teoretiskt tycker jag det borde omöjligt att ersätta vattnet efterssom kroppen till stor del består av vatten. Lösningen är då att rena saltvattenet, vilket i slutändan kommer att sluka stora mängder energi, vinnarna på det blir bland annat elproducenterna, en peakelectricity kanske?

Alla dessa peak….. ligger förhoppningsvis långt in i framtiden så det känns avlägset att tänka på det. Men det kommer säkerligen att ske inom en livstid så nog kommer man att få uppleva det. Frågan är bara när man ska använda sig av det vid placeringsbeslut? Idag, iår, nästa år, nästa årtionde eller någonsin? Vi får väl se när det känns rätt.