SCB bekräftar rekordinflation

Som jag tidigare skrivet om kan man i vardagen tydligt se att inflationen har bitit sig fast i Sverige. Men det känns känns skönt att den uppmätta inflationen i juli låg på 4,4%, vilket bara var en tiondel över riksbankens prognos. Efterssom inget nytt har rapporterats så antar jag att riksbanken fortsätter med sin penningpolitik och höjer räntan ett snäpp i september. Jag tror inflationen delvis kan komma att styra börsen framöver så jag följer den med lupp för tillfället.