Staten spär på inflationsrisken

Efter framgångsrik lobbying från svenska köttproducenter är nu en svensk delegation från jordbruksverket och livsmedelsverket på plats i Peking för att förhandla fram ett kötthandelsavtal med Kina. Media har främst riktat in sig på den klimatpåverkan detta innebär, och visst vore det miljövidrigt att frakta kött så långt när vi dessutom redan idag måste importera 40% av vår egen köttkonsumtion. Men det media talar tyst om är köttproducenternas baktanke till att öppna upp möjligheten för export och på så vis kunna hålla högre priser även på den svenska marknaden. På det här viset så bidrar tyvärr staten till att hålla uppe inflationen, och det vet vi alla vad det innebär.