Varför statlig insättningsgaranti?

Om en bank inte kan gå omkull, varför finns då den statliga insättningsgarantin. Nils-Olov Ollevik på SvD näringsliv hävdar att en bank inte kan gå omkull, jag håller med honom. Jag tror att den svenska regeringen inte skulle tillåta att någon svensk bank gick i konkurs. Så är den statliga insättningsgarantin ett spel för gallerierna då? Ja delvis vill jag hävda. Insättningsgarantin ger dock en enorm säkerhet för kunderna så Svenssons behöver inte spekulera i om deras pengar är säkra eller ej, den motverkar därmed också pengaflykt vid brokiga tider som dessa. Problemet är kanske att insättningsgarantin är för låg, om den hade varit tex 2 miljoner kronor hade inte Swedbank behövt drabbas av den spekulerade pengaflykten.

Höj insättningsgarantin genast, det skulle underlätta för den svenska banksektorn!

Update (080930 kl 20.00): Har nu hört flera finansanalytiker i media säga att insättningsgarantin borde höjas för att slippa att oroliga bankkunder flyttar pengar mellan banker. Om inte regeringen vill höja gränsen permanent tycker jag att de skulle kunna höja den tillfälligt för att slippa oron och underlätta för banksektorn. Ylva Yngveson lugnar alla Svd’s läsare med att svara på frågor om bla insättningsgarantin.